koeerü

NHK WORLD-JAPAN đang tìm kiếm các thành viên có thể tham gia các khảo sát trực tuyến khác nhau.

NHK WORLD-JAPAN

Sẽ hỏi ý kiến của bạn về tin tức, chương trình, và các nội dung trực tuyến của chúng tôi.

TÍCH LŨY ĐIỂM THƯỞNG BẰNG CÁCH HOÀN TẤT KHẢO SÁT

Đổi điểm thưởng lấy thẻ quà tặng, phiếu giảm giá, hoặc quyên góp từ thiện.

Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA BẠN

Sẽ được sử dụng để cải thiện nội dung NHK WORLD-JAPAN.

DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Tất cả các dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp được quản lý nghiêm ngặt bởi Koeeru Inc., theo Chính sách về Sự riêng tư của họ.

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được cung cấp để duy trì NHK WORLD-JAPAN Research Panel và quản lý khảo sát cho các bên sau đây: NHK, NHK Foundation, và Nippon Research Center. Tất cả các bên liên quan cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định hiện hành.

Bạn sẽ nhận được thư xác nhận địa chỉ email mà bạn đã cung cấp; vui lòng hoàn tất đăng ký theo email hướng dẫn.

Sau khi đăng ký, bạn sẽ được đề nghị tham gia khảo sát từ các công ty và hãng nghiên cứu tiếp thị khác, ngoài khảo sát từ NHK WORLD-JAPAN.

By registering, I agree with terms described on this page.

FAQ

NHK WORLD-JAPAN Research Panel do Koeeru Inc. hoạt động; các khảo sát và phân tích do Nippon Research Center Ltd., công ty nghiên cứu tiếp thị tại Nhật, quản lý. Mọi dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp đều được bảo vệ. Kết quả của các dự án được tập hợp và trình bày dưới hình thức dữ liệu thu thập ẩn danh. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, vui lòng xem hồ sơ chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi ở đây.

Keep Me
Updated

Email me with timely updates, how-to tips, and invitations to webinars and events.

Download
Now